ONȚ GEORGEL-VLĂDUȚ si TIBIL DANIELA-ALEXANDRA

Astăzi 27 februarie 2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ONȚ GEORGEL-VLĂDUȚ în vârstă de 20 de ani, cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Vălenii Șomcutei, jud. Maramureș şi a domnişoarei TIBIL DANIELA-ALEXANDRA în vârstă de 22 de ani cu domiciliul în Orașul Șomcuta Mare, sat. Finteușu Mare, jud. Maramureș.


Căsătoria va avea loc în data de 9 martie 2019 la Primăria Oraşului Şomcuta Mare.
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale, ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite .
Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer stare civilă,
Temian Anamaria-Ancuţa