Invitație convocator

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 16.05.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de sedință.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2021 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.
- Comisia economico-financiară.
3. Proiect de hotarare privind reaprobarea Plan Urbanistic Zonal pentru construire PARC INDUSTRIAL ȘOMCUTA MARE.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.
- Comisia pentru agricultura, mediu si cadastru.
4. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de folosință cu titlu gratuit a unui teren de 750 mp, aflat în proprietatea Orașului Șomcuta Mare, către Administrația Națională de Meteorologie.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.
- Comisia pentru agricultura, mediu si cadastru.

Materialele înscrise pe ordinea de zi se transmit consilierilor locali prin mijloace electronice. Amendamentele asupra proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi se depun la secretarul general al Orașului Șomcuta Mare.

Descarcă documentul