PROCES-VERBAL

De constatare a derulării și încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune

Anunt achizitie directa ADV1430244

CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR

Suplimentare ordine de zi

INVITATIE CONVOCATOR - SUPLIMENTAR

Invitație convocator

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința ordinară, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 04.06.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

Invitatia convocator

Suplimentar 16.05.2024

Anunț important!

Preluarea Cererilor pentru eliberarea cărţilor de identitate în data de 17 Mai 2024(Vineri) orele 08:00-12:00 se suspendă în vederea remedierii defecţiunilor tehnice!

Invitație convocator

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 16.05.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

Vânzare teren

OFERTA DE VANZARE TEREN NR. 93

Anunț achiziție directa ADV 1424541 din 08.05.2024

Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiție „Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiție „"Reabilitare moderata a scolii primare in Orașul Somcuta Mare

Oferta de vânzare teren

Nr. 3977/91/26.04.2024

Invitatie convocator

ședință extraordinară cu participare fizica sau online în data de 30.04.2024 orele 14:00

Anunț

privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în cursul anului 2024 – SESIUNEA a I-a

Anunt achizitie directa ADV1422883/24.03.2024

Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiție „CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL SOMCUTA MARE,JUDETUL MARAMURES

Proces verbal

Proces verbal de constatare a derularii si incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune.

Invitație convocator

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară convocata de îndată, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 10.04.2024 la ora 15:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următorul punct:

Proces verbal

Proces verbal de afișare a ofertei de vânzare nr. 90

Invitație convocator

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară convocata de indata, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 04.04.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următorul punct:

Ședința extraordinară convocată de îndata

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară convocata de indata, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 01.04.2024 la ora 15:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următorul punct:

Vânzare teren

Teren în suprafață de 726 mp, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare înscris în CF 53169, Șomcuta Mare, nr cad. 53169, având categoria de folosință fâneață, situat în intravilanul Orașului Șomcuta Mare.