INVITAȚIE – CONVOCATOR

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 20.02.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

Ghid Finanțare Sport 2024

Orașul Șomcuta Mare lansează în consultare publică GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în domeniul sport.

Ghid de finanțare Cultură 2024

Orașul Șomcuta Mare lansează în consultare publică GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultură.

Licitație publica

Licitație publică pentru vânzarea unei construcții P+1 în suprafață construită la sol de 103 mp, având suprafață construită desfășurată de 206 mp și a unui teren în suprafață de 106 mp, situate în Orașul Șomcuta Mare

Licitație publică pentru închiriere

Licitație publică pentru închirierea imobilului teren în suprafață de 2,89 ha, categoria de folosință arabil, teren aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare

INVITAȚIE – CONVOCATOR

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința ordinară, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 06.02.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare și online , având pe ordinea de zi următoarele puncte:

Invitație dezbatere publică

Elaborare puz în vederea construirii parc industrial - consultarea documentaţiei şi formularea sugestiilor 

Ședința extraordinara convocata de îndată!

Sunteți invitat să participați la ședința extraordinară convocată de îndată, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 22.01.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare și online, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

Oferta de vânzare teren

Oferta vanzare teren Nr. 88

Proiect Buget 2024

Proiect - Buget general al Unitatii Administrativ Teritoriale - Orasul Somcuta Mare

Oferta de vânzare teren

Oferta de vânzare teren nr. 87 Marian Vasile și Mihaela Anamaria

Procesul verbal de notificare a preemptorilor

Suplimentar Convocator

INVITAȚIE CONVOCATOR 09.01.2024 - SUPLIMENTAR

Invitație convocator

Sedință extraordinara cu participare fizică și/sau online

Invitație convocator

Ședintă ordinară, cu participare fizică sau online în 21-12-2023 orele 14:00 

Ghid Finanțare Sport

Orașul Șomcuta Mare lansează în consultare publică GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în domeniul sport.

Ghid de finanțare Cultură

Orașul Șomcuta Mare lansează în consultare publică GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultură.

Invitație convocator

Ședintă extraordinară, convocată de îndată, cu participare online

13-12-2023 orele 08:45

INVITAȚIE CONVOCATOR

Sedință extraordinară cu participare fizică

Proces verbal

Procesul-verbal de constatare a derulării șI încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune - oferta 86/02.10.2023