EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPȚIUNE

Procesul-verbal de constatare a derulării șI încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune - oferta 84/22.09.2023

Rezultat concurs

Proces verbal afisare proba interviu pentru concursul organizat in data de 23.11.2023 proba scrisa in vederea ocuparii functiei contractuale de Referent, clasa III, grad I in cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta al Primariei Orasului Somcuta Mare

Proces Verbal

Procesul-verbal de constatare a derulării și încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune - oferta 85/22.09.2023

EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPȚIUNE

Procesul-verbal de constatare a derulării șI încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune - oferta 84/22.09.2023

Rezultate

Afisare rezultat proba scrisa Referent, clasa III, grad I in cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta al Primariei Orasului Somcuta Mare

Invitație convocator

INVITAȚIA CONVOCATOR 28.11.2023

Publicare rezultat

Rezultat selectie dosare

Invitatie convocator

Sedinta extraordinara a Consiliului Local al Orasului Somcuta Mare 14.11.2023

Impozitele si taxele aferente anului 2024

Proiect de hotarare privind impozitele si taxele aferente anului 2024

Anunț colectiv

pentru comunicare prin publicitate

ANUNȚ

Primăria Orașului Șomcuta Mare, cu sediul în Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 17, jud. Maramureș, cod fiscal 3694829 organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacanta după cum urmează:

Anunț

Vânzare teren

Invitatie convocator

Sedinta extraoredinara cu participare fizica - 12.10.2023

Anunț

Amenajamentului Silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Orașului Șomcuta Mare, Judetul Maramureș

Anunț

Declanșarea etapei de încadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe, în vederea obținerii avizului de mediu - Amenajamentului Silvic al fondului forestier propietate publică aparținând Orașului Șomcuta Mare, Judetul Maramureș

Invitatie convocator

Sedință extraordinară - 6.10.2023

Oferta

Oferta de vânzare teren nr. 86 Dale Iuliana

Rezultat proba interviu

Asistent medical comunitar

Proces verbal proba scrisa

Rezultat concurs organizat in 26.09.2023 - Asistent medical comunitar

INVITAȚIA CONVOCATOR

INVITAȚIA CONVOCATOR - SUPLIMENTAR 26.09.2023