Anunt

Ocupare functie de Asistent medical comunitar

Invitatie convocator

Sedinta extraordinara - Consiliul Local al Orasului Somcuta Mare 27.04.2023

ANUNȚ DE ÎNCEPERE INVESTIȚIE

"Înființare infrastructură pentru transportul verde - piste pentru biciclete, în Oraşul Șomcuta Mare, județul Maramureș”

ANUNȚ - LOCUINȚE SOCIALE

Având în vedere faptul că urmează a fi repartizate locuințele sociale disponibile pe raza Orașului Șomcuta Mare, vă invităm prin prezenta să depuneți actele necesare enumerate în opisul de mai jos, până la data de 15 mai 2023.

Rezultat

Proba scrisă

Rezultate

Proba interviu

Invitație convocator

Ordine de zi ședință 06.04.2023 orele 14:00

Proces - verbal selectie dosare

pentru examenul de promovare in functie publica de conducere

Anunt ocupare functie contractuala

Asistent medical comunitar, grad Principal

Lista solicitanți finanțări culturale și sportive

Lista solicitanților care au depus proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru domeniul cultură și sport

Invitație convocator

Ședință Consiliul Local - 28.03.2023 - 14:00

Proces Verbal

Proces verbal derulare si incheiere etapa procedurala - oferta 81 (tarta)

Anunț

Recrutare - formare comisii evaluare proiecte culturale

Invitație convocator

Sedinta de consiliu local

Concurs

Concurs de promovare in functie publica de conducere

Anunț

Reguli si criterii de selectie si de acordare finantari in domeniul cultural

Anunț de participare

Finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru domeniile sport și cultură. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 23.03.2023, ora 14.00

Suplimentare ordine de zi

Suplimentare ordine de zi ședință 23.02.2023

Invitație convocator

Sedinta CL - 23.02.2023

ANUNŢ PUBLIC

Dezvoltare Urbană a Orașului Șomcuta Mare pentru perioada 2021-2027