Anunț achiziție directa ADV 1424541 din 08.05.2024

Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiție „Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiție „"Reabilitare moderata a scolii primare in Orașul Somcuta Mare

Oferta de vânzare teren

Nr. 3977/91/26.04.2024

Invitatie convocator

ședință extraordinară cu participare fizica sau online în data de 30.04.2024 orele 14:00

Anunț

privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, în cursul anului 2024 – SESIUNEA a I-a

Anunt achizitie directa ADV1422883/24.03.2024

Servicii de supraveghere lucrări pentru obiectivul de investiție „CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL SOMCUTA MARE,JUDETUL MARAMURES

Proces verbal

Proces verbal de constatare a derularii si incheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune.

Invitație convocator

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară convocata de îndată, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 10.04.2024 la ora 15:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următorul punct:

Proces verbal

Proces verbal de afișare a ofertei de vânzare nr. 90

Invitație convocator

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară convocata de indata, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 04.04.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următorul punct:

Ședința extraordinară convocată de îndata

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară convocata de indata, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 01.04.2024 la ora 15:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următorul punct:

Vânzare teren

Teren în suprafață de 726 mp, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare înscris în CF 53169, Șomcuta Mare, nr cad. 53169, având categoria de folosință fâneață, situat în intravilanul Orașului Șomcuta Mare.

Proces verbal

Proces-verbal de constatare a derulării șI încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune - oferta de vânzare teren nr. 88 - pașca

Comunicat de presă

Construire Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice în orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș

Invitație convocator

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința ordinară, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 21.03.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

Proces Verbal

Proces verbal de constatare și derulare etapă procedurală pentru oferta de vânzare teren 87

Anunț public recrutare

Anunț public de recrutare pentru formarea comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor culturale

Anunţ de participare

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură și sport pe anul 2024 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Invitație convocator

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 27.02.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

ANUNȚ finanțare nerambursabilă

Orașul Șomcuta Mare, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, demarează procedura de selecție publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru domeniile sport și cultură, fiind alocate de la bugetul local al Orașului Șomcuta Mare sumele de 150 mii lei pentru sport și 60 mii lei pentru cultură.