Suplimentare ordine de zi

1. Proiect de hotarare privind completarea domeniului privat al Orasului Somcuta Mare, Secțiunea bunuri mobile.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia pentru agricultura, mediu si cadastru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Orașului Șomcuta Mare pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute conform legii.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia pentru cultură, tineret, sport și probleme sociale.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare a solicitarilor formulate pentru acordarea spijinului financiar în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cultelor din
Orașul Șomcuta Mare
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia pentru cultură, tineret, sport și probleme sociale.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al Primariei Orasului Somcuta Mare
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiara.

Amendamentele asupra proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentară se depun la Secretarul general al Orașului Șomcuta Mare.

Descarcă documentul

Anexa 1 cerere tip

Anexa 1 - Contract culte

Anexa 2 Declaratie

Anexa 3 Raport de justificare

Anexa 4 Regalement Culte

Anexa 5 Regulament Culte

Ghid Culte