Invitație convocator

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară convocata de indata, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 04.04.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următorul punct:

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de e4xpirarea duratei normale, prin condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate, a mandatului de consilier local al domnului Talpos Cristian Ioan, precum si vacantarea locului de consilier local

- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii situate in localitatea Somcuta Mare, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare

- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Comisia economico-financiară.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere nr. 4628/2017, 4629/2017, 4673/2017, 4674/2017, 4686/2017, 4687/2017, 4688/2017

- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Comisia economico-financiară.

- Comisia pentru agricultura, mediu si cadastru

4. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2024 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul cultural, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor

- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Comisia economico-financiară.

- Comisia pentru cultura, tineret,sport si probleme sociale

5. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2024 pentru activitati nonprofit de interes general, in domeniul sport, acordate in baza Legii nr. 350/2005 si a Ghidului solicitantilor

- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Comisia economico-financiară.

- Comisia pentru cultura, tiniere, sport si probleme sociale

6. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de inchiriere a terenurilor avand categoria de folosinta ,,pajiste’’, apartinand domeniului privat al Orasului Somcuta Mare.

- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Comisia economico-financiară

- Comisia pentru agricultura, mediu si cadastru

Materialele înscrise pe ordinea de zi se transmit consilierilor locali prin mijloace electronice. Amendamentele asupra proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi se depun la secretarul general al Orașului Șomcuta Mare.

Descarcă invitația