Ședința extraordinară convocată de îndata

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința extraordinară convocata de indata, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 01.04.2024 la ora 15:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următorul punct:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Canalizare menajera in localitatea Finteusu Mare, judetul Maramures

- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Comisia economico-financiară.

Materialele înscrise pe ordinea de zi se transmit consilierilor locali prin mijloace electronice. Amendamentele asupra proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi se depun la secretarul general al Orașului Șomcuta Mare.

Descarcă invitația