Invitație convocator

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința ordinară, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 04.06.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

2. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, cu rata inflației aferentă anului 2025.
- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;
- Comisia economico-financiară.

Materialele înscrise pe ordinea de zi se transmit consilierilor locali prin mijloace electronice. Amendamentele asupra proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi se depun la secretarul general al Orașului Șomcuta Mare.

Descarcă:

Invitația

Proiect de hotărâre 1

Proiect de hotărâre 2