INVITAȚIE CONVOCATOR

Prin prezentul act sunteți invitat să participați la ședința ordinară, cu participare fizică și online, a Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, care va avea loc în data de 27.06.2024 la ora 14:00, la sediul Primăriei Orașului Șomcuta Mare, având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Proiect de hotarare privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu, situate în localitatea Șomcuta Mare, aparținând domeniului privat al Orașului Șomcuta Mare.

- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;

- Comisia pentru agricultură, mediu și cadastru.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în localitatea Șomcuta Mare, str. Someș, nr. 8.

- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;

- Comisia pentru agricultură, mediu și cadastru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a unei locuințe realizate prin ANL în cadrul Programului de construire de locuințe destinate închirierii, situate în Orașul Șomcuta Mare, str. Târgului, nr. 7C.

- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Orașului Șomcuta Mare.

- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;

- Comisia economico-financiară.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ‘’CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE CU ECHIPA MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU DIN ORAȘUL ȘOMCUTA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ’’.

- Comisia de administrație publică locală și juridică, precum și pentru probleme de amenajare a teritoriului și urbanism;

- Comisia economico-financiară.

Materialele înscrise pe ordinea de zi se transmit consilierilor locali prin mijloace electronice. Amendamentele asupra proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi se depun la secretarul general al Orașului Șomcuta Mare.

Descarcă documentul